languages

prijavljivanje korisnika

OMBUDSMAN ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine je nezavisna, ustavna, javna institucija, nadležna da postupa po žalbama građana koje se odnose na povrede ljudskih prava i maladministraciju organa vlasti i koja funkcioniše u skladu sa Zakonom o Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Institucija je uspostavljena kroz Dejtonski mirovni sporazum 1995. godine i uređena je Zakonom o Ombudsmanu koji je stupio na snagu dana 3. januara 2001. godine.

Od maja 2000. godine gospodin Frank Orton je Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

U svojoj preko dvadeset godina dugoj karijeri sudije i tokom nekoliko godina u funkciji švedskog Ombudsmana protiv etničke diskriminacije te funkcije predsjednika Komisije Vijeća Evrope protiv rasizma i netolerancije, gospodin Orton je mnogo puta dolazio u kontakt sa pitanjima Roma. Od njegovog dolaska u Bosnu i Hercegovinu, on i njegovo osoblje registrovali su i radili na nekoliko predmeta koji se odnose na pitanja Roma. Godine 2004. gospodina Ortona će zamjeniti tri državljana Bosne i Hercegovine.
Ombudsman ima ovlast da razmatra predmete koji se odnose na maladministraciju i povrede ljudskih prava od strane bilo kojeg državnog ili entitetskog organa vlasti u Bosni i Hercegovini.

Svaka osoba se može obratiti i Ombudsmanu bez ikakvih ograničenja. Žalba se mora odnositi na nepravilnosti počinjene od strane državnih službenika, organa vlasti, ili privatnih agencija koje obavljaju javne službe. Sav rad Ombudsmana je besplatan za osobe koje mu se obrate i ne zahtijeva pomoć savjetnika ili advokata.

Osoba treba da dostavi potpisan obrazac žalbe. Dovoljno je da se jednostavno napiše pismo ili objasni problem putem telefona ili posjetom Instituciji.

ŠTA OMBUDSMAN UKRATKO MOŽE URADITI:

Provesti istragu o navodnim povredama ljudskih prava i maladministraciji u oblastima:

 • obrazovanja i radnih odnosa, uključujući i penzije.
 • probleme mentalno oboljelih i invalida.
 • izdavanja dokumenata.
 • postupanja policije i probleme u zatvorima.
 • odlaganje sudskih postupaka (krivičnih, građanskih ili upravnih).
 • obrazovanja uključujući upis i školarine.
 • slobode religije.
 • slobode informisanja.
 • ostalim oblastima iz uprave.
 • preporučiti relevantnim organima vlasti da poduzmu mjere kako bi se ispravile utvrđene povrede ljudskih prava i maladministracija, i
 • savjetovati vas kako da iskoristite najpogodnija pravna sredstva ili vas uputiti na druge odgovarajuće institucije.

Međutim, Ombudsman obično ne istražuje žalbe koje su uložene 12 mjeseci nakon događaja ili odluka na koje se žali niti zastupa podnosioce žalbi pred organima vlasti, jer to je na agencijama za pravnu pomoć i na advokatima.

Ombudsman ne može mijenjati odluku organa vlasti drugom odlukom ili preporučiti izmjenu odluke bez izvjesnih dokaza.

Besplatna telefonska linija: 080 282 82
Adrese:
Titova 7, Sarajevo i
Jovana Dučića 41, Banja Luka
E-mail adresa:
ombudsman@ohro.ba
ombudsman@bl.ohro.ba
Web stranica: www.ohr.ba

Upitnik koji smo poslali političkim strankama kako bi mogli napraviti analizu usklađenosti političkih programa sa priznatim zahtjevima građana Roma možete preuzeti sa slijedećeg linka: Upitnik

bilten

Biltene priređene u okrivu projekta: Ostvarivanje prava Roma kroz jak NVO sektor i povezivanje istog sa strukturama vlasti na lokalnom nivou možete preuzeti sa slijedećih linkova:


bILTEN 14


bILTEN 13


bILTEN 9


bILTEN 9


bILTEN 9


bILTEN 9


bILTEN 9
Fond otvoreno društvo BiH poziva romske organizacije civilnog društva da apliciraju za podršku projektima u 2010. godini


Fond otvoreno društvo BiH poziva romske organizacije civilnog društva da apliciraju za podršku projektima u 2010. godini


Fond otvoreno društvo BiH poziva romske organizacije civilnog društva da apliciraju za podršku projektima u 2010. godini


Bilten 7


Bilten projekta: Omogućavanje zakonskih i strukturnih promjena položaja romske manjine u BiH putem usmjeravanja<br />
romskog NVO sektora na aktivan odnos sa lokalnim strukturama vlasti


Bilten projekta: Omogućavanje zakonskih i strukturnih promjena položaja romske manjine u BiH putem usmjeravanja<br />
romskog NVO sektora na aktivan odnos sa lokalnim strukturama vlasti

Bilten projekta: Omogućavanje zakonskih i strukturnih promjena položaja romske manjine u BiH putem usmjeravanja<br />
romskog NVO sektora na aktivan odnos sa lokalnim strukturama vlasti

Bilten projekta: Omogućavanje zakonskih i strukturnih promjena položaja romske manjine u BiH putem usmjeravanja<br />
romskog NVO sektora na aktivan odnos sa lokalnim strukturama vlasti

Bilten projekta: Ostvarivanje prava Roma kroz jak NVO sektor i povezivanje istog sa strukturama vlasti na lokalnom nivou

Bilten projekta: Ostvarivanje prava Roma kroz jak NVO sektor i povezivanje istog sa strukturama vlasti na lokalnom nivou

Roma pavilionRomski paviljon na 52. venecijanskom biennalu pod imenom "Paradise Lost" možete posjetiti klikom na link: www.romapavilion.org

slučajna slika

foto 6

pretraži arhive

« April 2014  
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

anketa

rrs

Ujedinjeni sadržaj

Romi u medijima

ROMI U MEDIJIMA BiH I REGIONA

Monitoring i analiza tretmana Roma u medijima Bosne i Hercegovine i regiona (15. maj - 15. novembar 2007. godine)

Preuzmite kompletan tekst

newsletter

Ukoliko želite primati kratke informacije o aktivnostima BMP-a upišite svoju e-mail adresu i kliknite 'Pošalji'.

Informator

Postovani posjetiotelji ovdje možete pogledati arhiv Informatora "HODAJ POKRAJ MENE" koji je realiziran u okviru projekta "Jačanje kapaciteta romskih udruženja i organizacija"


Informator br. 1.

Informator br. 2.

Informator br. 3.

Informator br. 4.

Informator br. 5.ko je na vezi

Trenutno su 0 registriranih korisnika i 8 gostiju na sajtu.